ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่
ร่วมกับ ชมรมหย่งเหนียนไท้เก๊ก ตระกูลหยาง
โชว์การรำมวยไท้เก๊ก ตระกูลหยาง
กระบวนท่าสืบทอด 37 ท่า
ในงานสังสรรค์ฉลองครบรอบ 12 ปี ชมรมไท้เก๊กมิตรสัมพันธ์
เบตง ณ อ.เบตง จ.ยะลา 6 ตค.2555