รำมวยไท้เก๊ก 40 ท่า ในงานมหกรรม

ไท้เก๊กสัมพันธ์ทั่วประเทศ จังหวัดสงขลา 2554