เทศบาลนครหาดใหญ่     แสดงความยินดีและชื่นชม  ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมไท้เก๊กแห่งชาติ ประจำปี 2558  

4 เหรียญทอง  6 เหรียญเงิน   1 เหรียญทองแดง

 

                                                                               

 

 

 

ความเป็นมาของไท้เก๊ก กับ เมืองหาดใหญ่
จากคำบอกเล่าของผู้อาวุโส หลาย ๆ ท่าน ในแวดวง ไท้เก๊ก
(หรือ ไท่ชิ) ทำให้ทราบว่า
ชาวหาดใหญ่ได้รวมกลุ่มเล่น ไท้เก๊กมานานกว่าครึ่งศตวรรษแล้ว

        เริ่มตั้งแต่ ปี 1960 ซึ่งสมัยนั้นไท่เก็กยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก จะเล่นกันเฉพาะในกลุ่มสมาชิก พ่อค้า คหบดีชาวจีน ซึ่งในยุคนั้น  มีการเชิญอาจารย์มวยไทเก็ก จากประเทศไต้หวัน มาสอนมวยไท่เก้กระบวนท่าสืบทอดตระกูลหยาง ซึ่งต่อมากลุ่มสมาชิกเหล่านี้ ได้ไปศึกษาวิชาไท้เก๊กเพิ่มเติมอีก โดยเดินทางไปฝึกที่กรุงเทพฯ กับลูกศิษย์ของ อาจารย์ต่งหยินเจี๊ยะ และอาจารย์ต่งฝู่หลิ่น และได้นำวิชาที่รำเรียนมากลับมาเผยแพร่ และฝึกสอนมวยไท่เก็กกระบวนท่าสืบทอดตระกูลหยาง ที่หาดใหญ่ ในสมัยนั้นมีการเล่นไท้เก๊กกัน 3 แห่ง คือ ที่สมาคมแต้จิ๋วเก่า, สมาคมจีนฮกเกี้ยนเก่า และสมาคมจีนแคะ หาดใหญ่ (ฮากกา) ซึ่งเล่นกันอยู่ในกลุ่มเล็ก ๆ ไม่เป็นที่แพร่หลาย

ในปี 1988 1992 อาจารย์จางจังหยิน (เตียเจียงฮุ้ง) ซึ่งเป็นชาวหาดใหญ่ และเป็นผู้ฝึกสอนไท้เก๊ก
ในขณะนั้น ได้เดินทางไปร่วมกันกับคุณปีเตอร์ จากยะลา เพื่อ เรียนไท้เก๊กลมปราณ 18 ท่า
ชุดที่ 1 และ 2 จาก อาจารย์หลินโฮ้วเซิ่น ที่ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย เมื่ออาจารย์จางจังหยิน เดินทางกลับมาทุกครั้ง ก็ได้นำวิชาที่เรียนมากลับมาฝึกสอนให้กับชาวหาดใหญ่

ทำให้ชาวหาดใหญ่ตื่นตัว และหันมาเล่นไท้เก๊กกันมากขึ้น นับได้ว่าอาจารย์จางจังหยิน
เป็นผู้ริเริ่มจุดประกายให้กับวงการไท้เก๊กในหาดใหญ่ ได้รับการเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง

 

อาจารย์จางจังหยิน
 

 

                 อาจารย์ ซู จื้อ ฟาง( 蘇自芳 老師 ) สอนไท้เก๊กให้ชาวหาดใหญ๋ เมื่อ ปี 1994 

  ในปี  1994 1995 อาจารย์ซูจื้อฟา  ( 蘇自芳 老師 )  จากประเทศจีน ผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่าราชินีเหรียญทองไท้เก๊กสากล  ได้มาสอนมวยไท้เก๊ก  พัด และกระบี่ ชุดกระบวนท่าแข่งขันให้กับชาวหาดใหญ่  ที่สมาคมจีนแคะ หาดใหญ่ (ฮากกา) ช่วยให้ชาวหาดใหญ่พัฒนาทักษะไท้เก๊กชุดกระบวนท่าแข่งขันเป็นอย่างมาก      

    อาจารย์ ซู จื้อ ฟาง

            ( 蘇自芳 ) 

 Master Su Zi Fang ปี 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    อาจารย์ ซู จื้อ ฟาง    ( 蘇自芳 )  Master Su Zi Fang และคุณวิบูลย์ จารุุวงศ์วัฒนา( ) ถ่ายเมื่อ ปี 2009

 

                                                                                 

          

ในปี    2000 2006  ท่านอาจารย์ เจ้าอิ้วปิง ( 趙幼斌 Zhao Yu Bin ) ซึ่งเป็นผู้สืบทอดมวยไท้เก๊กตระกูล หยาง รุ่นที่ 5 จากประเทศจีน  ได้มาฝึกสอนมวยไท้เก๊กกระบวนท่าสืบทอดตระกูลหยาง( 楊式 太極拳)ในชุด 85, 28 และ 37 ท่า  และชุดกระบี่ 51 ท่า ( 楊式太极剑五十一式 )  และ ดาบ 13 ท่า ( 楊式太极十三刀) แก่ชาวหาดใหญ่      ถ่ายทอดเทคนิคการผ่อนคลาย  และการเข้าถึงประตูไท้เก๊ก ช่วยพัฒนาทักษะไท้เก๊ก กระบวนท่าสืบทอดตระกูลหยางให้กับชาวไท้เก๊กที่หาดใหญ่

               ชาวหาดใหญ่ ออกกำลังกายไท้เก๊ก ต่อเนื่อง มากว่า 50 ปี ชาวไท้เก๊กทุกคนรู้ถึงคุณประโยชน์นานับปการของไท้เก๊ก ว่ามีผลดีต่อสุขภาพในทุก ๆ ด้าน ต่างมีสุขภาพที่แข็งแรง กระฉับกระเฉง หน้าตาอ่อนกว่าวัย    ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ  และชะลอภาวะความเสื่อมโทรมของร่างกายมิให้เสื่อมโทรมไปตามอายุขัย   ปัจจุบันนี้นครหาดใหญ่มีประชาชน ออกกำลังกายแบบไท้เก๊กในทุกเพศทุกวัย ทุกอาชีพ นับพันคน จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านมาออกกำลังกายไท้เก๊กเพื่อให้มีีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และเพื่อให้การออกกำลังกายไท้เก๊กได้รับการเผยแพร่สืบทอดต่อไปชั่วลูกหลาน

อาจารย์ เจ้าอิ้วปิง  ( 趙幼斌 )        

  Zhao  Yu Bin                          

 

 

อาจารย์เจ้าอิ้วปิง ( 趙幼斌 Zhao Yu Bin )และคุณวิบูลย์ จารุุวงศ์วัฒนา( )  Viboon Charuwongwatana)ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ 

ถ่ายในปี   2005

   ถ่ายเมื่อตุลาคม ปี  2012

อาจารย์เจ้าอิ้วปิง เยี่ยมชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อ 14 พย. 2559

 

 

อาจารย์ ฉาฟ่งซาน (ชื่ออังกฤษ : เเจสซี่ เซาวท์)  (   曹凤山英文名:Jesse Tsao) และคุณวิบูลย์ จารุุวงศ์วัฒนา( ) 

(Mr.Viboon Charuwongwatana -  President of HatYai City Municipality Tai Chi Club )ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ 

ถ่ายในปี   2014 ที่ San Diego, California .สหรัฐอเมริกา

 

 

 

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่     ( HatYai City Municipality Tai Chi Club )

                         ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ก่อตั้งขึ้นโดยคุณมัรริกา เจริญพานิช  สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่  โดย มี คุณวิบูลย์  จารุวงศ์วัฒนา ( )(Mr.Viboon Charuwongwatana -  President of HatYai City Municipality Tai Chi Club ) เป็นประธานชมรม                  วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่การออกกำลังกายแบบไท้เก๊ก ที่ถูกวิธีอย่างผ่อนคลาย   ลดการใช้แรงจากกล้ามเนื้อ  เรียนรู้การใช้แรงจากภายในร่างกาย     และส่งเสริมให้ผู้ที่รักในสุขภาพได้มาออกกำลังกายไท้เก๊ก ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่มีท่ารำสวยงาม ช้า เหมาะกับทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้ที่สูงอายุ ที่ต้องการออกลังกายที่ไม่หักโหมจนเกินไป                                                                         

                       การออกกำลังกายไท้เก๊ก มีความมหัศจรรย์อย่างยิ่ง เพียงวันละ 1 ชั่วโมง สามารถเรียกเหงื่อ ได้อย่างมากมาย ด้วยพลังลมปราณ และสมาธิ มีผลให้เลือดลมเดินดี ร่างกายได้รับการบำรุง ซ่อมแซม  ช่วยชะลอความเสื่อมโทรมของเซล  ดูอ่อนกว่าวัย   สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย

 

สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องออกกำลังกาย

ชมรมเปิดออกกำลังกายทั้งรอบเช้า และ รอบเย็น   เลือก ช่วงเวลาออกกำลังกายของท่านได้ ตามสะดวก

ชมรมฯ เปิดสอนไท้เก๊ก ณ สนามกีฬากลางจิระนคร
บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ข้างสนามเทนนิส
สัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ เสาร์) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 17.00 19.30 น.       

-------------------------------------------------------------------------

ชมรมเปิดสอนไท้เก๊กให้แก่สมาชิกทุกท่านตั้งแต่ระดับขั้นต้น จนถึงขั้นสูง
เชิญชวนทุกท่านสมัครเป็นสมาชิก  
ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางจิระนคร         

เวลา  17.00 - 19.30 น  (วันจันทร์ - วันเสาร์ )

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน 2 ชุด
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

3. ค่าบำรุง ปีละ 200 บาท
ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์
คุณ ลีลาวรรณ จารุวงศ์วัฒนา
โทร 089-4658389

E -mail :  wonderleev@hotmail.com

 

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ สาขาแสงศรี                            

เปิดสอนไท้เก๊ก ณ สวนหย่อมหน้าโรงเรียนธิดานุเคราะห์
สัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ เสาร์) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 6.00 7.00 น.       

-------------------------------------------------------------

ชมรมเปิดสอนไท้เก๊กให้แก่สมาชิกทุกท่านตั้งแต่ระดับขั้นต้น
เชิญชวนทุกท่านสมัครเป็นสมาชิก 
ณ สวนหย่อมหน้าโรงเรียนธิดานุเคราะห์

เวลา  6.00- 7.00 น   (วันจันทร์ - วันเสาร์ )

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน 2 ชุด
2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

3. ค่าบำรุง ปีละ 200 บาท

 

 

รายชื่อครูฝึกประจำ

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่
สนามกีฬากลางจิระนคร

 

1. วิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา
2. คณาวุฒิ วงศ์วัฒนสิน
3. ลีลาวรรณ จารุวงศ์วัฒนา
4. บุณยานุช เพทายบันลือ
5. อรอนงค์ แซ่เจีย
6. เซี่ยมล้วน ชินาจริยวงศ์
7. เพ็ญพร วงศ์วัฒนสิน
8. สุภรณ์ กัลยะเวทย์
9. จินดา  ยงเกียรติกานต์
10. ยิเสีย  แซ่จู
11. กนกพร  อาพัทธพงศ์
12. ศรพรธวรรณ์  ยงเกียรติไพบูลย์


 

รายชื่อ  ครูฝึกประจำ 

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่
สาขาแสงศรี

1. ลีลาวรรณ จารุวงศ์วัฒนา
2. บุณยานุช เพทายบันลือ
3. ยิเสีย  แซ่จู
4. เซี่ยมล้วน ชินาจริยวงศ์
5. อรอนงค์ แซ่เจีย
6. จินดา  ยงเกียรติกานต์

ายชื่อ  ผู้ช่วยครูฝึกประจำ 
1. พรทิพย์ แสงรัตน์
2. พรเพ็ญ เอี่ยมแสงธรรม 
3. ละเอียด ปริสุทธี
4. อาภรณ์ พงศ์ประยูร
5. เจียมจิต เลาหวิริยะกมล
6. อุทัย  จิตต์ต่างวงศ์

7 มาติกา เกียรติเฉลิมลาภ

8 อรนุช ลิมป์ประเสริฐกุล

 

 

 

 

 

       

 คุณมัรริกา เจริญพานิช ผู้ก่อตั้งชมรม  พร้อมคณะกรรมการบริหารชมรม

 

  

คณะครูฝึกของชมรม

 

 

 

สมาชิกชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

                                                                                                                            

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายปฏิคม

 

คณะกรรมการบริหารชมรม (ประธาน,เหรัญญิก,ประชาสัมพันธ์,ปฏิคม,เลขา,นายทะเบียน)

 

 

สถานที่ออกกำลังกายชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ณ อาคารอเนกประสงค์    สนามกีฬากลางจิระนคร  (ข้างสนามเทนนิส)

เวลา 17.00 -19.30 น  ( จันทร์ -เสาร์ ) 

    

                                                                                                                                                                   

ตารางครูฝึก นำออกกำลังกายประจำวัน  

เวลา 17.00 -19.00 น

 ชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ (สนามกีฬากลางจิระนคร)

ครูฝึก (มวย )

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

คณาวุฒิ   วงศ์วัฒนสิน     (เหรียญทองฮ่องกง )

 

R

 

R

 

R

 

R

 

R

ลีลาวรรณ จารุวงศ์วัฒนา   (เหรียญเงินประเทศไทย)

 

R

 

R

 

R  

 

R

บุณยานุช เพทายบันลือ      (เหรียญเงินประเทศไทย)

 

 

R

 

R

 

R

 

 

ยิเสีย แซ่จู     (เหรียญเงินประเทศไทย)

 

R

 

R

 

R

 

R

 

R

เพ็ญพร วงศ์วัฒนสิน  

 

R  

 

R  

อรอนงค์ แซ่เจีย  

 

R  

 

 

 

R

เซี่ยมล้วน ชินาจริยวงศ์  

 

R  

 

 

R

 

จินดา  ยงเกียรติกานต์  

 

R  

 

R

 

R  

 

R  

 

R  

สุภรณ์ กัลยะเวทย์

 

R  

 

R

 

R  

 

R  

 

R  

 

  รูฝึก  (ไท้เก๊กลมปราณ 18 ท่า)

 

 

 

 

 

 

ลีลาวรรณ จารุวงศ์วัฒนา   (เหรียญเงินประเทศไทย)

 

R

ยิเสีย แซ่จู     (เหรียญเงินประเทศไทย)

 

R

 

R

 

R

เซี่ยมล้วน ชินาจริยวงศ์  

 

R  

 

 

R

 

สุภรณ์ กัลยะเวทย์

 

R

 

R  

 

R  

 

จินดา  ยงเกียรติกานต์  

 

R  

 

R

 

R  

 

 

 

R  

อรอนงค์ แซ่เจีย  

 

R  

 

 

 

R

กนกพร อาพัทธพงษ์  

 

R

 

R  

 

 

ศรพรธวรรณ์  ยงเกียรติไพบูลย์

 

 

R  

 

R

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


  

คณะครูฝึก - ผู้ช่วยครูฝึก ของชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ (แสงศรี)

 

 

 

สมาชิกชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ( แสงศรี )

                                                                                                                            

คณะบริหารชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ (แสงศรี)

 

 

 

สถานที่ออกกำลังกายชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ (สาขาแสงศรี)

ณ บริเวณหน้าสวนหย่อม  โรงเรียนธิดานุเคราะห์

เวลา 6.00 -7.00 น  ( จันทร์ -เสาร์ ) 

 

 

 

 

ตารางครูฝึก นำออกกำลังกายประจำวัน  

เวลา 6.00 -7.00 น

 ชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ สาขาแสงศรี(สวนหย่อมหน้า ร.ร. ธิดาฯ)

ครูฝึก

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

ลีลาวรรณ จารุวงศ์วัฒนา   (เหรียญเงินประเทศไทย)

  

 R  

 

 R

 

 R

บุณยานุช เพทายบันลือ      (เหรียญเงินประเทศไทย)

 

R

ยิเสีย แซ่จู     (เหรียญเงินประเทศไทย)  

 

 

 R

 

 

เซี่ยมล้วน ชินาจริยวงศ์  

 

R

จินดา  ยงเกียรติกานต์  

 

 

 

 

R

อรอนงค์ แซ่เจีย

 

 R  

 

 

ผู้ช่วยรูฝึก  (ไท้เก๊กลมปราณ 18 ท่า)

 

 

 

 

 

 

 

พรทิพย์ แสงรัตน์

 

R

 

R

พรเพ็ญ เอี่ยมแสงธรรม

 

R  

 

R  

ละเอียด ปริสุทธี 

 

 

 

R  

 

อาภรณ์ พงศ์ประยูร

 

 

R  

 

R

เจียมจิต เลาหวิริยะกมล

 

 

R  

 

R

 

อุทัย  จิตต์ต่างวงศ์

 

 

R  

มาติกา เกียรติเฉลิมลาภ

 

 

R

อรนุช ลิมป์ประเสริฐกุล

 

 

R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่