ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ถวายพระพร ในวันพ่อ    5 ธ.ค.  2551 

 

ถวายพระพร ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 NBT

 

 

 

สมาชิก ชมรมฯ ร่วมถวายพระพร วันพ่อ  5 ธค. 51    ณ บริเวณ  หน้าสถานีรถไฟ หาดใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่