ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ทอดกฐิน ณ วัดลำพดจินดาราม  จ.พัทลุง  เมื่อ 9 พ.ย.  2551  

 

 

 

 

สาธิตนำการออกกำลังกายไท้เก๊ก

ให้กับพนักงาน บริษัทในเครือ ซี .พี  ในการแข่งขันกีฬา ซี.พี.สัมพันธ์ ครั้งที่ 4

ณ อาคารยิมนีเซี่ยม   สนามกีฬา จิระนคร  เมื่อ 30 พ.ย.2551

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

นายวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรม ฯ รับมอบ ของที่ระลึก จาก ผู้บริหารเครือ ซี . พี.

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่