ภาพกิจกรรม

สมาชิกชมรมฯ ร่วมแสดงในพิธีเปิดกีฬา  
หาดใหญ่เกมส์ เมื่อ11 ต.ค.2551

 

 

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่