ภาพกิจกรรม

นายวิบูลย์  จารุวงศ์วัฒนา
ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

บรรยายการออกกำลังกายไท้เก๊ก
ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ 

กิจกรรมวันหัวใจโลก 
"สบายดีมั้ย.....หัวใจคุณ"  

เมื่อ 11 ต.ค. 2551

 

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

while Teaching Tai Chi at Bangkok Hospital

 

 

 

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่