ภาพกิจกรรม

งานมหกรรมไท้เก๊ก 2 ประเทศ
ไทย - มาเลเซีย สู่ นครหาดใหญ่

 

นาย ไพร พัฒโน
นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
  ประธานเปิดงาน

 

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

นายวิบูลย์  จารุวงศ์วัฒนา ประธานจัดงาน  กล่าวรายงาน

 

 

 

มหกรรมไท้เก๊ก ฯ  ภาคสนาม

 

ภาคจัดเลี้ยงสังสรรค์

 

หอประชุมโรงเรียนศรีนคร

 

นายวิบูลย์  จารุวงศ์วัฒนา
ประธานจัดงานมอบของที่ระลึก
ให้ประธานชมรมไท้เก๊ก ต่าง ๆ

 

 การแสดงของ ชมรมไท้เก๊กลมปราณ 18 ท่า ยะลา

 

การแสดงของ ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

 

 ชมรมไท้เก๊กต่างๆ ถ่ายรูป เป็นที่ระลึก หลังเลิกงาน

 

 

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่