ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ระหว่าง เดือน    มีนาคม  2557

 ---------------------------------------------  

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าร่วมงาน

มหกรรมไท้เก๊กสัมพันธ์ภาคใต้ 2557 อัยยะพัทลุง 

ระหว่าง วันที่ 22 – 23 มีนาคม พ.. 2557

ถ่ายรูปร่วมกัน ก่อนเดินแถว เข้าร่วมงานมหกรรมไท้เก๊กฯ ที่หน้าพระรูป ร.5  หาดแสนสุข ลำปำ (22 มีค.57)

เดินแถว เข้าร่วมงานมหกรรมไท้เก๊กฯ หาดแสนสุข ลำปำ

บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ หาดแสนสุข ลำปำ

การแสดง ไท้เก๊ก  ชุด เมดเล่ย์ พัดคู่ - พัดกังฟู ซี่หยางเหม่ย  จากสมาชิกรุ่นเยาวชนของชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

แสดงความชื่นชมกับเยาวชนของชมรมฯ ที่ แสดงโชว์ไท้เก๊กได้อย่างสวยงาม ประทับใจ ตรึงตาทุกคนที่มาร่วมงาน

นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมงาน

นายสุชาติ สุวรรณกาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

 นายวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่  ขึ้น รับมอบแลกเปลี่ยนธงที่ระลึก   

จาก  นายสุชาติ สุวรรณกาศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ก่อนพิธีจะเริ่ม ภายใน สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง (เช้าวันที่ 23 มีนาคม 57)

นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง เป็นประธาน กล่าวเปิดงานกิจกรรมรำมวยไท้เก๊ก

                                                   Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

นายวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นผู้นำการออกกำลังกาย โดยยืนอยู่ในแท่นกลางของสนาม

 

แถวของชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ในสนามกีฬากลาง จ.พัทลุง

หลังจบการออกกำลังกาย  สมาชิกร่วมรำวง กับนาย สุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง

ร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม และคำมั่นสัญญา เพื่ออำลาจากกัน

แวะถ้ำสุมมะโน

รับประทานอาหารที่ร้านเรือนชัยบุรี

แวะ สักการะอนุสาวรีย์พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทะ) ณ สวนสาธารณะกาญจนาภิเษก ท่ามิหรำ

แวะ สักการะ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ "พระสี่มุมเมือง" 

เที่ยวชมวัดภูผาภิมุข 

แวะสัมผัสธรรมชาติ   ล่องแก่งที่หนานมดแดง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

------------------------------------------- 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่