ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ระหว่าง เดือน    มกราคม  2557

 ---------------------------------------------  

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าร่วมแข่งขันไท้เก๊ก

งานมหกรรมไท้เก๊กแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2013 

ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)

15 ธันวาคม 2556 

ยืนตั้งแถว ก่อนเข้าสนาม 

ยืนเข้าแถว ภายในสนาม  อาคารกีฬาเวสน์ 2

ที่พักสำหรับนักกีฬาและกองเชียร์ของชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ถ่ายกับอาจารย์ เจ้าอิ้วปิง

บรรยากาศการแข่งขันไท้เก๊ก

บรรยากาศพิธีรับเหรียญรางวัล 

--------------------------------------------- 

 

 สรุปเหรียญรางวัลจากการแข่งขันไท้เก๊ก งานมหกรรมไท้เก๊กแห่งชาติ ประจำปี 2013

ของชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม
2 4 1 7

--------------------------------------------------------------

 

รายละเอียดเหรียญรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันไท้เก๊ก ประจำปี 2013

                                                2 เหรียญทอง จาก จาก คุณกัญญาภัค  องค์กบิลย์  ลงแข่งใน มวยไท่จิฉวนสืบทอด ตระกูลหยัง                

                                                                       และพัดไท้เก๊กกังฟู ชุด 2

                                                3 เหรียญเงิน  จาก   คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา, คุณกัญญาณัฐ องค์กบิลย์  , กัญญาณิช  องค์กบิลย์

                                                                                 ลงแข่งในมวยไท่จิฉวนสืบทอด ตระกูลหยัง  

                                                1 เหรียญเงิน จาก คุณก่อพงศ์ องค์กบิลย์   ลงแข่งในพัดไท้เก๊กกังฟู ชุด 2

                                                                                1 เหรียญทองแดง จาก คุณก่อพงศ์ องค์กบิลย์   ลงแข่งในมวยไท่จิฉวนมาตรฐาน  24 ท่า

 

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

 บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ในภาคค่ำ

 --------------------------------------------- 

งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ 2557

ณ  อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางจินะนคร

25 ธันวาคม 2556 

ยินดีกับสมาชิกเยาวชนของชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ประสบผลสำเร็จจาการแข่งขันไท้เก๊กฯ

 --------------------------------------------- 

สมาชิกชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ 

เข้าร่วมอวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และ คล้ายวันครบรอบวันเกิด 

ดร.ไพร พัฒโน  - นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  

1 มกราคม 2557

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าอวยพรวันเกิด ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรี

 --------------------------------------------- 

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ 

ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

ณ  สนามกีฬากลางจินะนคร

11 มกราคม 2557

ซุ้มชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่  แจกขนมเค้ก ของเด็กเล่น และเครื่องเขียน ให้กับเด็ก ๆ

แสดงสาธิตการรำไท้เก๊ก ในชุด เมดเล่ย์พัดคู่ - พัดไท้เก้ก กังฟู ชุด2

 --------------------------------------------- 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่