ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ระหว่าง เดือน    กันยายน  -  ธันวาคม  2556

 ---------------------------------------------  

วางถวายพานพุ่ม และ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร 

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 เนื่องในวโรกาส 5ธันวามหาราช  วันที่   5 ธันวาคม 2556 

 ณ บริเวณหน้าห้าง ลีการ์เดนส์ พลาซ่า ถนนเสน่หานุสรณ์ 

 

 

 --------------------------------------------- 

บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา    5 ธันวาคม 2556

ณ สถานีโทรทัศน์ NBT จังหวัดสงขลา

14 พฤศจิกายน 2556

 

---------------------------------------------  

 

เปิดโครงการสอนอบรมเผยแพร่

มวยไท้เก๊ก กระบวนท่าสืบทอด ตระกูลหยาง 37 ท่า แก่ประชาชน

11 พฤศจิกายน 2556

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

นายวิบูลย์  จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมไท้เก๊กฯ  ประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน

นายวิชิต  พรรณราย รองนายกเทศมนตรี ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการอบรมฯ 

บรรยากาศในระหว่างการสอน อบรมมวยไท้เก๊ก 37 ท่า

---------------------------------------------

 

ร่วมกิจกรรม

วันปลอดรถ ลดโลกร้อน Hatyai Car Free Day 2013 

22 กันยายน 2556

นพ.รุ่งโรจน์ กั่วพานิช รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครหาดใหญ่ คุณวิบูลย์  จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมไท้เก๊กฯ

ถ่ายรูป ร่วมกับสมาชิกชมรมไท้เก๊กฯ

 

---------------------------------------------  

ร่วมพิธีเปิดงาน

เทศกาลกินเจหาดใหญ่ 2556

ณ บริเวณสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ หน้าท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง

5 ตุลาคม 2556

สมาชิกชมรมไท้เก๊ก ร่วมงานบุญแจกจ่ายอาหาร  เลี้ยงคนทั้งเมือง ณ  ซุ้มของชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

รองนายกเทศมนตรี คุณสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ แวะเยี่ยมซุ้มของชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

---------------------------------------------  

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่