ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ระหว่าง เดือน    กรกฎาคม - สิงหาคม 2556

 ---------------------------------------------  

บันทึกเทปถวายพระพร 

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

ณ สถานีโทรทัศน์ NBT หาดใหญ่ 

 24 กรกฎาคม 2556

 

----------------------------------------

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ 

ร่วม พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ณ บริเวณรอบพระพุทธมงคลมหาราช ยอดเขาคอหงส์ 

24  กรกฎาคม 2556

---------------------------------------------  

ร่วม พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสำเร็จมรรคผล

ที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม   สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ 

26  กรกฎาคม 2556

 

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

Teaching Tai Chi at Hatyai University

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัตนา  ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ 

 

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัตนา  ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ 

---------------------------------------------  

ชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรม

ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพร

แด่สมเด็จพระ​นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

12 สิงหาคม 2556

 

---------------------------------------------

 

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ 

ร่วมงาน หาดใหญ่ สตรีท คาร์นิวัล  2013

ณ  หน้าห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล  ถนนเสน่หานุสรณ์  

31  สิงหาคม 2556

 

---------------------------------------------

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่