ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ระหว่าง เดือน    มีนาคม  2556

 ---------------------------------------------  

สมาชิกชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้การต้อนรับ

คุณเจริญ ศิริกันตราภรณ์ ประธาน  ชมรมไท้เก๊กหย่งเหนียน ประเทศไทย และคณะ

ในโอกาสที่แวะมาเยี่ยมเยือนชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

27 กุมภาพันธ์ 2556

คุณเจริญ ประธานชมรมไท้เก๊กหย่งเหนียน และคณะ ออกกำลังกายร่วมกันที่ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

-----------------------------------------

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

เข้าร่วมงาน มหกรรมไท้เก๊ก สร้างรอยยิ้มที่เมืองนคร

15- 17 มีนาคม 2556

 ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครศรีธรรมราช สถานที่ลงทะเบียน และจัดงาน 

การแสดง   “ตำนานแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร”

นายวิโรจน์   จิวะรังสรรค์  ผวจ .นครศรีธรรมราช กล่าวเปิดงานมหกรรมไท้เก๊กสร้างรอยยิ้มที่เมืองนคร

การแสดง   “ตำนานแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร”

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

นายวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่  ขึ้น รับมอบแลกเปลี่ยนธงที่ระลึก

จาก    นายวิโรจน์   จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สมาชิกชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ เดินแถวเข้า สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รำไท้เก๊กลมปราณ 18 ท่า

สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ พระสรีระที่ไม่เน่าเปื่อยของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ณ วัดธาตุน้อย  

รับประทานอาหารกลางวันปลอดสารพิษที่ "เขาเหมนรีสอร์ท"  กับบรรยากาศที่รายล้อมด้วยหุบเขา

สัมผัสวิถีชาวบ้าน กลุ่มงานอาชีพในชุมชน และช้อปปิ้งสินค้า OTOP  ที่ หมู่บ้านคีรีวง อ.ลานสกา 

นั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์    พร้อมวิทยากรบรรยาย ประวัติความเป็นมาของนครศรีธรรมราช

บรรยากาศ รับประทานอาหารค่ำที่ ร้านชาวเรือ 

หาดแขวงเภา   ขนอม

ลงเรือหางยาว พบความมหัศจรรย์ของหมู่เกาะที่งดงามของทะเลขนอม

นมัสการหลวงปู่ทวด “เหยียบน้ำทะเลจืด"ที่เกาะนุ้ย

นมัสการเจดีย์ปะการัง   เจดีย์โบราณอายุนับพันปี หนึ่งเดียวในโลก ที่สร้างจากหินปะการังทั้งองค์ ที่วัดจันทร์ธาตุทาราม 

ผ่อนคลายท่ามกลางความร่มรื่นและธรรมชาติ และสัมผัสกับฝูงปลา (ตอดเท้า) ที่ ต้นธารรีสอร์ท &  สปา

ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ ๑๒นักกษัตริย์ เครื่องเงิน เครื่องถม สามกษัตริย์ ที่ ถนนสายหัตถกรรมท่าช้าง 

 บูชาพระบรมธาตุเจดีย์ยอดทองคำ และร่วมทำพิธี แห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

 รับประทานขนมจีนเส้นสด กุ้งทอดใบเล็บครุฑ  ที่  ร้านขนมจีนเส้นสด แม่แอ๊ด 

ถ่ายรูป กับ นายหนังสุชาติ ทรัพย์สิน   ณ พิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน 

เข้าชม พระตำหนักประทับแรม อ.ปากพนัง 

เยี่ยมชม โครงการพระราชดำริ เขื่อนอุทกวิภาคประสิทธิ์ 

ต้นตำหรับบ้านรังนกนางแอ่น  อันเป็นที่มาของการสร้างบ้านคอนโดรังให้นกนางแอ่นอยู่อาศัย  ที่ปากพนัง

แวะ ตลาด 100 ปี เมืองปากพนัง

---------------------------------------------  

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่