ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ระหว่าง เดือน    มกราคม - กุมภาพันธ์ 2556

 ---------------------------------------------  

สมาชิกชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

เข้าอวยพร วันเกิด ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

7 มกราคม 2556  

 

ถ่ายภาพร่วมกับ ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

ถ่ายภาพร่วมกับ คุณวิชิต พรรณราย (รองนายกฯ) , คุณอภิชชา สุคนธปฏิภาค (ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ)

นายวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมไท้เก๊กฯ  พร้อมด้วยสมาชิก  เข้าอวยพร และมอบของที่ระลึก

ในโอกาสคล้ายวันเกิด ดร.ไพร พัฒโน  นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 

สมาชิกถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วม  กับ ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่                  

-----------------------------------------  

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ร่วมสนับสนุน กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

ณ สนามกีฬาจิระนคร หาดใหญ่

 

สมาชิกชมรมฯ ร่วมแจก อาหาร เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน ให้ กับเด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน

สาธิต ให้เด็ก ๆ ได้ ทดสอบ เรียนรู้ การออกกลังกาย แบบไท้เก๊ก

นายวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนาประธานชมรมฯ  ให้การต้อนรับ นายพฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรี 

พร้อม คณะผู้บริหารของเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่แวะเยี่ยมซุ้มของชมรมฯ 

 สมาชิกชมรมฯ  ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำ ปี 2556

สมาชิกชมรมฯ  ร่วม แสดงสาธิตการรำพัดไท้เก๊ก ให้กับเด็ก ๆ ชม  ณ เวทีการแสดง

ผู้แสดงสาธิตการรำพัดไท้เก๊ก ร่วมถ่ายภาพร่วมกัน

-----------------------------------------  

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

เข้าร่วมงานมหกรรมไทเก๊กสองแผ่นดิน เทิดไท้องค์ราชัน 2556 ณ จ.สตูล

19- 20 มกราคม 2556

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล

 

ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล สถานที่จัดงาน

  นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าฯ สตูล กล่าว เปิดงาน มหกรรมไท้เก๊กฯ ณ สนามกีฬารัชกิจปราการ

สมาชิกชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ยืนเข้าแถวในสนาม

 

ร่วมออกกำลังกายไท้เก๊ก ในสนาม

สมาชิกฯ แวะเยี่ยมชม น้ำตกวังสายทอง

 

สมาชิกฯ เข้าเยี่ยมชม ถ้ำภูผาเพชร ถ้ำใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่สวยงามตระกาลตา  

 

เยี่ยมชมซื้อสินค้า ณ ตลาดชายแดนไทย –มาเลเซีย บ้านวังประจัน

-----------------------------------------

คุณมานิต อุดมคุณธรรม จากชมรมไท้เก๊กหย่งเหนียน ประเทศไทย

ช่วยชี้แนะ ถ่ายทอด การรำไท้เก๊กกระบวนท่าสืบทอด ตระกูลหยาง

ให้กับสมาชิกชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

25-26 มกราคม 2556

 

-----------------------------------------

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่