ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ระหว่าง เดือน    กันยายน - ตุลาาคม 2555

 ---------------------------------------------  

ร่วมกิจกรรม วันปลอดรถ ลดโลกร้อน 

Hatyai Car Free Day  2012 

 25  กันยายน  2555

นพ.รุ่งโรจน์ กั่วพานิช รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัตนา  , คุณมานิต อุดมคุณธรรม และคณะ ร่วมปั่นจักรยานรอบเมืองหาดใหญ่

คุณมัรริกา เจริญพานิช ผู้ก่อตั้ง ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ถ่ายรูป ร่วมกับสมาชิกชมรมไท้เก๊กฯ

 

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัตนา  ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ นำสมาชิกชมรมฯ

ร่วมกิจกรรม วันปลอดรถ  ลดโลกร้อน 2012

-----------------------------------------  

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ร่วม โครงการจิตอาสา เพื่อนช่วยเพื่อน ผู้ป่วยโรคไต

ณ ห้องประชุม นพ.จำลอง บ่อเกิด  รพ.หาดใหญ่

25  กันยายน  2555

 ชมรมไท้เก๊กฯ สาธิตการแสดง  การรำพัดไท้เก๊ก ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับชม

-----------------------------------------  

มหาวิทยาลับหาดใหญ่   เชิญ ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

เป็นวิทยากร กิจกรรมออกกำลังกายไท้เก๊ก ให้กับ อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โครงการ HU Big Cleaning plus Health and Heart Care ครั้งที่ 16

ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่      5 ตุลาคม 2555

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัตนา  ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ และสมาชิกชมรมฯ

ถ่ายรูปร่วมกับ  ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

Teaching Tai Chi at Hatyai University

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัตนา  ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ 

บรรยาย พร้อมสาธิตการออกำลังกายด้วยไท้เก๊ก

คณะอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมไท้เก๊ก จำนวน 420 คน

ตัวแทน มหาวิทยาลับหาดใหญ่   กล่าวให้การขอบคุณ ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ และคณะ

 มหาวิทยาลับหาดใหญ่ เชิญสมาชิกชมรม เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เมืองหาดใหญ่ หลังเสร็จสิ้นการออกกำลังกาย

-----------------------------------------

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ร่วมงานสังสรรค์ ครบรอบ 12 ปี  ชมรมไทเก๊ก มิตรสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ เบตง 

6 - 7  ตุลาคม  2555

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัตนา  ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่  ร่วมกับ

คุณมานิต อุดมคุณธรรม ประธานชมรม หย่งเหนียนไท้เก๊ก ตระกูลหยาง 

และคณะร่วมแสดงการรำไท้เก๊กตระกูลหยาง กระบวนท่าสืบทอด  37 ท่า 

สมาชิก ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ถ่ายรูปร่วมกับ คุณยืนยงฯ ประธานไทเก๊กฯ เบตง

ถ่ายรูปร่วมกับ คุณมานิตฯ ประธานหย่งเหนียนฯ

-----------------------------------------

 ร่วมกิจกรรม เทศกาลกินเจหาดใหญ่ 2555

กิจกรรม “ทานบุญ” กินอย่างพอเพียงเลี้ยงคนทั้งเมือง 

วันที่ 14 ตุลาคม 2555  ณ  บริเวณสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ 

 

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัตนา  ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่  ให้การต้อนรับ

นพ.รุ่งโรจน์ กั่วพานิช รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่แวะมาทักทายสมาชิก ที่ซุ้มอาหาร ของชมรมฯ

สมาชิกชมรม ฯ  ช่วยกันตักอาหาร ด้วยความ อิ่มบุญ อิ่มใจ 

----------------------------------------- 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่