ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ระหว่าง เดือน    กรกฎาคม - สิงหาคม 2555

 ---------------------------------------------  

บันทึกเทปถวายพระพร 

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

ณ สถานีโทรทัศน์ NBT หาดใหญ่ 

 6 สิงหาคม 2555

 

คุณวิบูลย์ จารุวงค์วัตนา  ประธานชมรมไทเก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ นำสมาชิกชมรมฯ

บันทึกเทป ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

-----------------------------------------  

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

วางพานพุ่ม ถวายพระพร   เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2555

ดร.ไพร พัฒโน ร่วมถ่ายรูป กับ สมาชิก ชมรมไท้เก๊กฯ

-----------------------------------------  

ร่วมงานกุศลสัมพันธ์ มูลนิธิวิสุทธิคุณ  

8  กรกฎาคม 2555

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมฯ นำคณะเข้าร่วมงานการกุศล มูลนิธิวิสุทธิคุณ

สมาชิกชมรมฯ แสดงสาธิตการรำไท้เก๊ก ฯ บนเวทีการแสดง

-----------------------------------------  

งานเลี้ยงขอบคุณ คณะกรรมการจัดงาน 

   มหกรรมไท้เก๊กมิตรสัมพันธ์ จ.สงขลา เทิดไท้องค์ราชัน

18  กรกฎาคม 2555

-----------------------------------------  

สมาชิกชมรมฯ  ร่วมถ่ายภาพ กับ คุณอภิรักษ์  โกษะโยธิน

27  กรกฎาคม  2555

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

take picture with Mr.Apirak Kosayodhin former governor of Bangkok 

-----------------------------------------  

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่