ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ระหว่าง เดือน   มิถุนายน 2555

 ---------------------------------------------  

งานมหกรรมไท้เก๊ก มิตรสัมพันธ์ จ.สงขลา  เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2555

24  มิถุนายน 2555

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

Live on TV at NBT TV Station

 คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา  ประธานจัดงาน ออกรายการทีวี ร่วมกับคุณอุทิศ ชูช่วย นายก อบจ.สงขลา 

ในรายการ พิราบคาบข่าว ช่อง 11 - NBT

นายอุทิศ ชูช่วย นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดการโครงการอบรม รำไท้เก๊กอย่างมีประสิทธิภาพ  ในภาคเช้า

นายสุรศักดิ์  ศิริพจนากุล นายกสมาคมไท้เก๊ก ประเทศไทย พูดถึงประโยชน์ของไท้เก๊ก

อ.เอี๋ยว - เรืองโรจน์ ไตรสวัสดิ์วงศ์ พูดถึงบัญญัติ 10 ประการ ของ ไท้เก๊ก

 อ.มานิต อุดมคุณธรรม บรรยาย การรำไท้เก๊ก อย่างถูกวิธี และการผ่อนคลาย

 งานมหกรรมไท้เก๊ก เทิดไท้องค์ราชัน ในภาคบ่าย ณ สนามกีฬากลาง จิระนคร

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

 นายวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมไท้เก๊กมิตรสัมพันธ์ จ. สงขลา   ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

 

นายอุทิศ ชูช่วย นายก อบจ.สงขลา กล่าวเปิดงาน มหกรรมไท้เก๊กมิตรสัมพันธ์ จ.สงขลา เทิดไท้องค์ราชัน

ชาวไท้เก๊ก จ.สงขลา  รำไท้เก๊ก 24 ท่า เทิดไท้องค์ราชัน เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชาวไท้เก๊ก จ.สงขลา  รำพัดไท้เก๊กกังฟู  เทิดไท้องค์ราชัน 

นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานภาคค่ำ

นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา / นายอุทิศ ชูช่วย นายกอบจ.สงขลา/

นายวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมไท้เก๊กมิตรสัมพันธ์ ข.สงขลา/ นายสุรศักดิ์ ศิริพจนากุล นายกสมาคมไท้เก๊ก ประเทศไทย

คณะทำงาน ถ่ายภาพร่วมกัน

 

-----------------------------------------  

คุณวิบูลย์ จารุวงค์วัตนา  ประธานชมรมไทเก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่  รับเชิญเป็นวิทยากร

โครงการอบรมผู้นำการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษา

12 สถาบันภาคใต้ตอนบน ประจำปีการศึกษา 2555 

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2555

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

Teaching Tai Chi at Valailux University,Nakorn Srithammarach Province

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา คุณลีลาวรรณ จารุวงศ์วัฒนา ถ่ายรูปร่วมกับคุณสิทธิ เจริญฤทธิ์ แชมป์โลกเพาะกาย 3 สมัย

และคุณนันทพงษ์ หมิแหละหมัน ผู้จัดการโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ 

---------------------------------------------------

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่