ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ระหว่าง เดือน   มกราคม - กุมภาพันธ์  2555

 ---------------------------------------------  

หาดใหญ่เมืองในสวน  City in the Garden

  กิจกรรมปลูกต้นพิกุล เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ณ บริเวณสวนหย่อมชุมชนบางหัก

29  มกราคม 2555

ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรี นครหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน

คุณลีลาวรรณ  จารุวงศ์วัฒนา   ประชาสัมพันธ์ชมรมฯ  รับมอบต้นพิกุล 

จาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย  นายกรัฐมนตรี คนที่ 20

 

ฯพณฯ ชวน หลีกภัย กล่าวปราศรัย และกล่าวเปิดกิจกรรม

ฯพณฯ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี คนที่ 20 ปลูกต้นพิกุล เป็นปฐมฤกษ์

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

 take picture with  Mr.Chuan Leekpai  Former Prime Minister of Thailand  

ฯพณฯ ชวน หลีกภัย  ดร.ไพร พัฒโน  คุณวิบูลย์  จารุวงศ์วัฒนา คุณลีลาวรรณ จารุวงศ์วัฒนา   ถ่ายรูปร่วมกัน 

----------------------------------------------------

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่