ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ระหว่าง เดือน   พฤศจิกายน -ธันวาคม 2554

 ---------------------------------------------  

เปิด โครงการ สอน อบรม เผยแพร่

พัดไท้เก๊กกังฟู ซี่หยางเหม่ย (พัดไท้เก๊กกังฟูู ชุดที่2)   แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

7  พฤศจิกายน 2554

 

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

นายวิบูลย์  จารุวงศ์วัฒนา   ประธานชมรมฯ  ประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน

 ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรี นครหาดใหญ่  ประธานในพิธี    กล่าวเปิดโครงการอบรม

 

แสดงโชว์ ไท้เก๊ก  ชุด พัดคู่ 48 ท่า

 ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรี นครหาดใหญ่  ถ่ายรูปร่วมกับสมาชิกชมรมฯ 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  รับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

Teahing Tai Chi on Tai Chi Class

บรรยากาศระหว่าง การสอน อบรม พัดไท้เก๊กกังฟู ซี่หยางเหม่ย 

แผ่นผ้าไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

----------------------------------------------------- 

ร่วมกิจกรรม

ตักบาตรพระ 100 รูป มหากุศล

เพื่อมอบอาหารแห้งให้กับพระภิกษุ และ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ณ ลานจอดรถ สนามกีฬาจิระนครหาดใหญ่

4 พฤศจิกายน 2554

 

สมาชิกชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรม ตักบาตรพระ เพื่อมอบ อาหารแห้ง ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

----------------------------------------------------

บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554

ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 NBT หาดใหญ่

 

----------------------------------------------------

วันที่ 5 ธันวาคม 2554

สมาชิกชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่  ร่วมกิจกรรม

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ และ กระเช้าลอยฟ้า เทศบาลนครหาดใหญ่

สมาชิกชมรมฯ ร่วมเดินใน ขบวนเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบเมืองหาดใหญ่

ชมรมฯ ถวายพานพุ่ม และร่วมจุดเทียนชัย ถวายพระพร แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

---------------------------------------------------

6   ธันวาคม 2554 

นักศึกษาแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เยี่ยมชม และร่วมฝึก ไท้เก๊ก ร่วมกับสมาชิกฯ เพื่อเรียนรู้ถึง

" ประโยชน์ของไท้เก๊ก กับการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ "   

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

----------------------------------------------------

ห้างโรบินสัน หาดใหญ่ 

เชิญ คุณลีลาวรรณ ประชาสัมพันธ์ชมรมฯ ร่วมเปิดตัวสินค้า 

 

ถ่ายรูปร่วมกับ  เป้  อารักษ์ อมรศุภศิริ

---------------------------------------------------

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่