ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ระหว่าง เดือน  มีนาคม - พฤษภาคม 2554

 ---------------------------------------------  

 

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

เปิดประชุมสามัญประจำปี 2554  

ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลนครหาดใหญ่

23  มีนาคม 2554

 

นายวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธานในที่ประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม ยกมือ รับรอง รายงาน และ มติ ในที่ประชุม

 

-----------------------------------------------------

 

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วม

กิจกรรม "เทศกาล ใส่วิกแล้วรวย ที่หาดใหญ่ 2011"  "Hatyai Wear Wig Be Rich Festival 2011"

บริเวณถนนเสห่หาหุสรณ์ หาดใหญ่

1 พฤษภาคม 2554

 

ถ่ายรูปร่วม กับ ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรี นครหาดใหญ่

ถ่ายรูปร่วม กับ คุณพฤกษ์  พัฒโน รองนายกเทศมนตรี นครหาดใหญ่

ถ่ายรูปร่วม กับ ท่านรองผู้ว่าฯ จังหวัดสงขลา

ถ่ายรูปร่วม กับ คุณยุ้ย ประธานที่ปรึกษา ในการรจัดงาน

ชมรมฯ เปิดบู๊ธ จำหน่ายวิก ให้กับ นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน

 

สมาชิกชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่  ร่วมเดินรอบเมืองหาดใหญ่ ในเทศกาลใส่วิกแล้วรวย ที่หาดใหญ่ 2011

-----------------------------------------------------

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ 

ร่วมงานรำลึกปรมาจารย์จางซานเฟิง 

จังหวัดนครสวรรค์

13 - 16  พฤษภาคม 2554

 ชาวคณะฯ   เข้าพักที่หัวหินใน คืนแรก  และเยี่ยมชม เพลินวาน

 คุณโสภณ สมาชิกชมรมไท้เก็กนครสวรรค์ ให้การต้อนรับคณะชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วยความอบอุ่นและประทับใจ

   

เข้าพัก ที่ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท  นครสวรรค์   

    

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ และคณะ ถ่ายรูปร่วมกับ 

นพ. นพพร ศรีทิพโพธิ์ ประธานชมรมไท้เก็กนครสวรรค์

ข้าร่วมรำมวยไท้เก๊ก ณ  อุทยานสวรรค์  จ.นครสวรรค์

ร่วมงานสังสรรค์ ณ ห้องประชุมชั้น 2    โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท นครสวรรค์ 

คุณวิลาศ  ศรีประจิตติชัย นายกสมาคมไท่เก็กไท่จิฉวนแห่งประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี

คุณสุรศักดิ์ ศิริพจนากุล ว่าที่นายกสมาคมไท่เก็กไท่จิฉวนแห่งประเทศไทย   กล่าวแสดงความยินดี

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ถ่ายรูป ร่วมกับ อาจารย์เอี๋ยว

คุณวิลาศ  ศรีประจิตติชัย นายกสมาคมไท่เก็กไท่จิฉวนแห่งประเทศไทย และ

คุณสุรศักดิ์ ศิริพจนากุล ว่าที่นายกสมาคมไท่เก็กไท่จิฉวนแห่งประเทศไทย

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่  โดย คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมฯ มอบเงินบริจาค ให้ 

ชมรมไท้เก็กนครสวรรค์ โดย นพ. นพพร ศรีทิพโพธิ์ ประธานชมรมฯ เป็นผู้รับมอบ

คณะชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีไหว้ปรมาจารย์ จางซานเฟิง

หลังเสร็จพิธี สมาชิก ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมถ่ายรูปกับอาจารย์เอี๋ยว

ขากลับ แวะซื้อสินค้า ที่ตลาดร้อยปีสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

แวะชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกร อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี

กราบไหว้ สักการะ  ลวงพ่อโต วัดป่าเลไลย์ อ.เมือง จ. สุพรรณบุรี

ชมบ้านขุนช้าง ภายใน  วัดป่าเลไลย์

แวะชม หอคอยบรรหาร - แจ่มใส

ภายใน อาคาร หอคอยบรรหาร - แจ่มใส  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

-----------------------------------

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่