ชื่อ กระบวนท่า มวย พัด กระบี่ ของไท้เก๊ก

 

 

click ด้านล่าง เพื่อ download

 

 

-          มวย ไท้ เก๊ก (24ท่) ตระกูลหยาง  楊式 24式太極拳 

-      มวย ไท้ เก๊ก (28 ท่) ตระกูลหยาง  楊式28 式太極拳 

-    มวย ไท้ เก๊ก (37 ท่) ตระกูลหยาง 式太极拳(37)

-    มวย ไท้ เก๊ก (40 ท่)  式太极拳竞赛套路 (40)

-     มวย ไท้ เก๊ก (42 ท่) 太极拳竞赛套路 (42)  

-     มวยไท้เก๊ก  (48 ท่)   楊式 48 式太極拳

-    มวยไท้เก๊กตระกูลหยาง 85  ท่า 85 式太极拳   

-    กระบี่ ไท่ จิ๊ เจี้ยน (42 ท่)  太極劍競賽套路 (42)  

-      กระบี่ อู๋ ตัน ไท่ จิ๊ เจี้ยน (49 ท่)  武当太极 (49)

-       กระบี่ไท้เก๊กตระกูลหยาง 51 ท่า    杨式太极剑五十一式                              

          ดาบไท้เก๊ก ตระกูลหยาง (13 ท่า式太极十三刀

-     พัดไท้เก๊ก กังฟู ชุด ที่  1    太极功夫扇

 -          พัดไท้เก๊ก กังฟู ซี่หยางเหม่ย (พัดกังฟู 2) 夕阳美太极功夫扇扇谱      

-     พัดไท้เก๊กเหลียนฮัวซ่าน    花太极(42

-   พัดคู่ ไท้เก๊ก 48 ท่า  太 極  雙 扇   (48 )

 

                                                                                                                                            -

 

 

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่