ภาพกิจกรรม   

 กิจกรรมการแสดงบนเวที 
ในงานฉลองของมูลนิธิเทิดคุณธรรม

ลีลาร่ายรำไท้เก๊ก ที่สวยงามในงาน เมื่อ 19 พ.ค. 2551

 

 

กิจกรรมการแสดงในงานเทศบาลนครหาดใหญ่
พบประชาชน ณ ตลาดพลาซ่า

นาย ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
มอบรางวัลให้ผู้แสดง เมื่อ 29 ก.ค. 2551

 

 

กิจกรรมการแสดงในงานวันสตรีไทย
ณ หอประชุม สถาบันราชภัฎ สงขลา

ร่ายรำไท้เก๊ก 24  ท่า และพัดไท้เก๊กกังฟู  เมื่อ  1 ส.ค. 2551

 

 

กิจกรรมการแสดงในงานเทศกาลกินเจหาดใหญ่

 28 ก.ย. 2551

 

30 ก.ย. 2551

 

2 ต.ค. 2551

 

6 ต.ค. 2551

 

7 ต.ค. 2551

                                                                                                     

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่