ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ระหว่าง เดือน  กันยายน - ตุลาคม  2553

  --------------------------------------------- 

ร่วมกิจกรรม

วันปลอดโลก ลดโลกร้อน Hatyai Car Free Day 2010

19 กันยายน 2553

 นายกฯ ไพร พัฒโน ถ่ายรูป กับสมาชิกชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ถ่ายรูป กับ คุณเจริญ - คุณอรวรรณ  โอทอง (คุณหมู - คุณวรรณ) 2 นักปั่นจักรยานรอบโลก ชาวไทย

 

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ แสดงการรำไท้เก๊ก ณ  ลานจตุรัส หน้าหอนาฬิกา ในงาน CAR  FREE  DAY

สมาชิกชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมขี่จักรยาน นำรถเข้าแถวถ่ายรูป

ระหว่างรองานด้านพิธีการ  สมาชิกวอร์มร่างกาย ด้วยการ รำไท้เก๊ก ณ สนามกีฬาจิระนคร

----------------------------------------- 

 

ร่วมบริจาคทานให้อาหารในงาน  เทศกาลกินเจ ของ เมืองหาดใหญ่

กินอย่างพอเพียง เลี้ยงคนทั้งเมือง อาหารอร่อย 108 รสชาติ

วันที่  13 ตุลาคม  2553

 พิธีเปิดงาน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา - นายก อบจ.สงขลา - นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

สมาชิกไท้เก๊ก ทุกคนอิ่มบุญอย่างมีความสุข ณ ร้านบู๊ธอาหารชองชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

นายก อบจ.สงขลา นายอุทิศ ชูช่วย แวะทักทายร้านบู๊ธอาหารชองชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

 

 --------------------------------------------- 

 

ร่วมกิจกรรม

งานฉลองครบรอบ 10 ปี ชมรมไทเก๊กมิตรสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ เบตง

อ. เบตง  จ.ยะลา

23 -24   ตุลาคม  2553

สมาชิกชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่  ถ่ายรูปกับตู้ไปรษณีย์ สูง -ใหญ่ ที่สุดในโลก ที่ อ. เบตง จ.ยะลา

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ แสดงการรำไท้เก๊กพัดคู่ 48 ท่า บนเวทีของงาน

สมาชิกชมรมฯ ร่วมรำ ไท้เก๊กลมปราณ 18 ท่า ณ สนามกีฬาเทศบาล เมืองเบตง

 สมาชิกชมรม ฯ   เดิน ชมสถานที่  บริเวณ  อุโมงค์ปิยะมิตร อ. เบตง จ.ยะลา

 

  --------------------------------------------- 

 

ร่วมกิจกรรม

 Hatyai  Halloween Festival  -  เทศกาลหาดใหญ่ ฮาโลวีน 

31 ตุลาคม 2553

นายกฯ ไพร พัฒโน ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน

นายกฯ ไพร พัฒโน ถ่ายรูปร่วม กับประธานและรองประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ถ่ายรูปร่วมกับ นายกฯ ไพร พัฒโน กับ รองนายกฯบุญช่วย และ รองนายกฯนพ .รุ่งโรจน์

สท. มัรริกา  เจิญพานิช  ถ่ายรูปร่วม กับ สมาชิกชมรมไท้เก๊ก

สมาชิกชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมงาน  Hatyai  Halloween Festival  

ถ่ายร่วมกับ บรรดา นายแบบ และ นางแบบ ที่ มาเพิ่มสีสัน ของงาน

ถ่ายรูปร่วมกับ  โดม ปกรณ์ ลัม  

ถ่ายรูปร่วมกับ  ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์  

ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์  ร้องเพลง "ทำอะไรสักอย่าง"

 

--------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่