ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ระหว่าง เดือน  มีนาคม - พฤษภาคม  2553

  --------------------------------------------- 

ประชุมสามัญประจำปี 2553 ครั้งที่ 1

27 มีนาคม 2553

 

สท. มัรริกา เจริญพานิช ผู้ก่อตั้งชมรมฯ  ทำหน้าที่ ประธานในที่ประชุม

 

  ที่ประชุมได้ เลือกคุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา เป็นประธานชมรมฯ 

 

ประกาศ คณะกรรมการ และ คณะทำงานของชมรมฯ

 

ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

--------------------------------------------- 

 

ร่วมกิจกรรมงาน  

"มหกรรมส่งเสริมสุขภาพ นครหาดใหญ่ "       Fit For Life - Hatyai 2010

บริเวณจัตุรัสนครหาดใหญ่  

1 เมษายน 2553

นพ.รุ่งโรจน์ กั่วพานิช รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน

ชมรมไท้เก๊ก แสดงโชว์ไท้ก๊ก ชุดพัดคู่ 48 ท่า , มวย 24 ท่า  และนำออกกำลังกายลมปราณ 18 ท่า

 

สมาชิกชมรมไท้เก๊กฯ ถ่ายรูป ร่วมกับนพ.รุ่งโรจน์ กั่วพานิช รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 

 --------------------------------------------- 

 

ร่วมงาน  " เทศกาลใส่วิกแล้วรวยที่หาดใหญ่ 2010 

1 พฤษภาคม 2553

สมาชิกชมรม ฯ  ใส่วิก ร่วม เดินขบวน แห่รอบเมืองหาดใหญ่

 

ชมรมฯ  แสดงโชว์ ชุด ไท้เก๊กพัดคู่ 48 ท่า ร่วมกิจกรรมการแสดง

  --------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่