ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

 

  --------------------------------------------- 

 

ร่วมงานมหกรรมไท้เก๊ก  2553 สุราษฎร์ธานี

20 - 21 มีนาคม  2553

พักรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารปทุมรัตน์ โรงแรม ทวินโลตัส  นครศรีธรรมราช

และ อาหาร ซีฟู้ด ณ ร้าน ลำพู 3  ริมปากน้ำตาปี   สุราษฎร์ธานี

 

 

บรรยากาศในห้อง  ประธานของทุกชมรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ สุราษฎร์ธานี

 

มีผู้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในปี 2554  คือ สงขลา และ หาดใหญ่

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ตัวแทนจากหาดใหญ่ กล่าวว่า

ไม่ว่า หาดใหญ่ หรือ สงขลา จะเป็นเจ้าภาพ หาดใหญ่ ก็ย่อมได้ประโยชน์อยู่แล้ว

จึงขอถอนตัว และสนับสนุน ให้ สงขลาเป็นเจ้าภาพในปี 2554.

 

 

เจ้าภาพ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณห้องจัดเลี้ยง  หน้าหอประชุมใหญ่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี

สมาชิกจากชมรมไท้เก๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่ กว่า 100 คน ลุกขึ้นยืน แสดงพลัง

 

การแสดงพัดคู่เหลียนฮัว จากชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ บนเวที 

 

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมฯ  แลกเปลี่ยนของที่ระลึกกับทางเจ้าภาพ 

สมาชิกชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

 

  สท.มัรริกา เจริญพานิช เดินแถวนำสมาชิกชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ กว่า 100 คน

เดินพาเหรดเข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างยิ่งใหญ่

ออกกำลังกายร่วมกัน ในชุด ไท้เก๊กลมปราณ 18 ท่า

 

ออกกำลังกายร่วมกัน ในชุด ไท้เก๊ก 24 ท่า

ออกกำลังกายร่วมกัน ในชุด ไท้เก๊ก กังฟู ชุดที่ 1

 

สงบจิตใจ ณ สวนโมกขพลาราม แหล่งธรรมมะ 

 

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระบรมสารีริกธาตุ

ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหา

 

                            

รับประทานอาหาร ที่ร้าน พลับพลาซีฟู้ด 

 

แวะ ชอปปิ้ง ผ้าไหม พุมเรียง สินค้าพื้นเมือง ขึ้นชื่อ ของสุราษฎร์ฯ ก่อนกลับหาดใหญ่

--------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่