ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

 

  --------------------------------------------- 

 

พิธีเปิดโครงการอบรมไท้เก๊ก  ชุด ไท้เก๊ก พัดคู่ 48 ท่า

ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาจิระนคร

ประชาสัมพันธ์โครงการ ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรม

ติดประกาศรับสมัครตามที่ชุมชนฯ  และ ผ่านสื่อ โทรทัศน์

 

 

พิธีเปิดโครงการอบรมไท้เก๊ก พัดคู่ 48 ท่า

วันที่ 14 มกราคม 2553

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมฯ  กล่าวรายงาน

ต่อ นพ.รุ่งโรจน์ กั่วพานิช รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  ประธานในพิธี

 

 

 

นพ.รุ่งโรจน์ กั่วพานิช รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  กล่าวเปิดโครงการอบรม

 

 

โชว์สาธิต  การรำไท้เก๊ก ชุด พัดคู่ 48 ท่า

สาธิต การรำ ไท้เก๊ก พัดคู่ 48 ท่า  โดย  ครู ถิระวัลย์ กาลเนาวกุล( ครูทั้ง )    

 

 

รับประทานของว่าง หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดโครงการฯ

--------------------------------------------- 

กิจกรรมการสอนไท้เก๊ก พัดคู่ 48 ท่า 

ณ อาคารอเนกประสงค์  สนามกีฬาจิระนคร  หาดใหญ่

Mr.viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

Teaching Tai Chi Double fan on Tai chi  class

ผู้เข้าร่วมอบรมไท้เก๊กพัดคู่ 48 ท่า  ตั้งใจฝึกในกระบวนท่าต่าง ๆ จาก ครูฝึก

---------------------------------------------------

 

สื่อการสอน เป็น หนังสือ และ วีซีดี  สำหรับฝึกไท้เก๊กพัดคู่ 48 ท่า

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา   ประธานชมรมฯ มอบ สื่อ ประกอบการเรียน การสอน

 ให้กับผู้ เข้าร่วมอบรมทุกคน 

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่