ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ระหว่าง เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2552

  --------------------------------------------- 

 

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ และสมาชิก

ร่วมถวายพานพุ่ม และร่วมจุดเทียน ร้องเพลงสดุดีมหาราชา

ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวาคม 2552

ณ หอนาฬิกา ตลาดสดพลาซ่า หาดใหญ่

นายสุรชาติ เล็กขาว ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ถ่ายร่วมกับผู้บริหารชมรมไท้เก๊กฯ

--------------------------------------------- 

บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552

ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 NBT  หาดใหญ่

 

 

--------------------------------------------- 

 

มรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ พาสมาชิก ไป อ.เบตง จ.ยะลาร่วมงาน

ฉลองครบรอบ 9 ปี ชมรมไท้เก๊กมิตรสัมพันธ์เบตง 

วันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2552

 

สมาชิกถ่ายรูป กับตู้ไปรษณีย์ ใหญ่ที่สุด ตู้ดั้งเดิม ของ เบตง

 

พาเที่ยวชมวัดพระมหาธาตุเจดีย์ วัดประจำเมือง เบตง

 

 เที่ยวบ่อน้ำพุร้อน ของ เบตง

น้องแม้ว เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยว จากเทศบาล เบตง รับหน้าที่ไกด์ พาเที่ยว 

 

 เข้าพักที่โรงแรมแกรนด์แมนดาริน โรงแรม 5 ดาว ใหญ่สุด ดีสุด ของ เบตง

 

สมาชิกร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ภาคค่ำวันที่ 21 พย. 52  และร่วมกิจกรรมการแสดง ณ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ เบตง

 

 

เช้า 22 พย.52 ร่วมออกกำลังกายกับสมาชิกชมรมไท้เก๊กมิตรสัมพันธ์เบตงและ ชมรมจากประเทศมาเลเซีย

 

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา  ประธานชมรมไท้เก๊ก ฯ และสมาชิก ร่วมถ่ายรูป กับ

คุณ ยืนยง วงศ์วานิชศิลป์   ประธานชมรมมิตรสัมพันธ์เพื่อสุขภาพเบตง

 

 

 ออกจากเบตง เดินทางเข้าไปเที่ยวต่อ  แวะสักการะ ที่วัดเต่า ปีนัง  ประเทศมาเลเซีย

 --------------------------------------------- 

 

สมาชิกชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ 

เข้าเยี่ยมคุณไพร พัฒโน  นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  หลังจากพักฟื้น

 และให้กำลังใจ ให้สุขภาพแข็งแรงโดยเร็ว  ณ  เทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552

 

 --------------------------------------------- 

 

 ร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ทการกุศล เพลงดัง หนังละคร ย้อนอดีต

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

28 พฤศจิกายน 2552

 

สมาชิก ถ่ายรูป ร่วมกับ  พญ.พันทิวา สินรัชตานันท์  ผู้ร้องเพลง เทพธิดาดอย ที่โด่งดัง

 --------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่