ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ระหว่าง เดือน กันยายน - ตุลาคม 2552

  --------------------------------------------- 

 

ร่วมกิจกรรม  งานเทศกาลกินเจ หาดใหญ่ 2552

17 - 26  ตุลาคม  2552

ณ สวนหย่อมท่งเซียเซี่ยงตึ้ง  หาดใหญ่

 

 

สมาชิกชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมตักอาหารเจ ในงานเลี้ยงคนทั้งเมือง วันที่ 23 ตุลาคม 2552

 

 

มรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ แสดงโชว์  ไท้เก๊ก บนเวทีงานเทศกาลกินเจ 

 

แสดงโชว์  ไท้เก๊ก 24 ท่า   เมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม  2552

 

 แสดงโชว์  ชุดพัดไท้เก๊กกังฟู ชุดที่ 1 วันที่ 20 ตุลาคม 2552

 

 

แสดงโชว์  ชุดพัดไท้เก๊กเหลียนฮัวส้าน วันที่ 22 ตุลาคม 2552

 

 

 แสดงโชว์  ชุดกระบี่ไท้เก๊กกระบวนท่าแข่งขัน 42 ท่า วันที่ 25 ตุลาคม 2552

 --------------------------------------------- 

 

สมาชิกชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกิจกรรมวันลดโลกร้อน CAR   FREE   DAY

ณ หน้าโรงแรมลีการ์เด้น ถนนเสน่หานุสรณ์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2552

สมาชิกชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมปั่นจักรยานรอบเมืองหาดใหญ่

 --------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่