ภาพกิจกรรม   

นาย ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
และคณะ สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เยี่ยมชมรม

 

นายวิบูลย์  จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมฯ ให้การต้อนรับ

 

นาย ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวทักทายสมาชิก

 

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

นายวิบูลย์  จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมฯ
กล่าวต้อนรับและขอบคุณ นายกไพรฯและคณะ

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่