ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

งานมหกรรมไท้เก๊กนานาชาติ   2009   สู่ นครหาดใหญ่  

9 กันยายน 2552

  --------------------------------------------- 

ณ สนามกีฬาจิระนคร  หาดใหญ่

 

 

บรรยากาศการลงทะเบียน  จากชมรมต่างๆ ที่มาร่วมงาน

 

ชมรมไท้เก๊ก  จากมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย ร่วม 2000 คน ยืนเต็มสนามกีฬาจิระนคร

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

นายวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่   ประธานจัดงาน  กล่าวรายงาน

 

นพ.รุ่งโรจน์  กั่วพานิช รองนายกเทศมนตรี นครหาดใหญ่  กล่าวเปิดงาน

ออกกำลังไท้เก๊กลมปราณ 18 ท่าร่วมกัน

รำไท้เก๊ก ตระกูลหยาง 24 ท่า ร่วมกัน

รำพัดไท้เก๊กกังฟูส้าน ชุดที่ 1 ร่วมกัน

 

งานจัดเลี้ยงสังสรรค์ 

สมาชิกจากชมรมต่างๆ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนศรีนคร

 

นพ.รุ่งโรจน์  กั่วพานิช รองนายกเทศมนตรี นครหาดใหญ่ กล่าวแสดงความยินดีต่อการจัดงาน

การแสดงจากชมรมต่าง ๆ

การแสดงรำพัดคู่เหลียนฮัวส้าน จากชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

การแสดงจากชมรมต่างๆ ที่มาร่วมงาน

 

 

เจ้าภาพ  มอบของที่ระลึกให้กับประธานชมรมต่างๆ ที่มาร่วมงาน

 

ขอบคุณทุกท่าน ทุก ๆ ชมรม ที่ได้มาร่วมงาน

 

 --------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่