ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

ระหว่าง  เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม - สิงหาคม 2552

  --------------------------------------------- 

วันที่  20 -21  มิถุนายน 2552 

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ นำสมาชิกร่วมทอดกฐิน วัดไทยในมาเลเซีย

ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ มาเลเซีย

 

 

 

--------------------------------------------- 

วันที่  23  กรกฎาคม 2552 

ชมรมฯ ร่วมงานฉลองทำบุญปั๊มน้ำมันของ คุณวิน เรืองสุข สมาชิกชมรมฯ

 

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธาน ชมรมฯ กล่าวแสดงความยินดี  และ อวยพรให้กิจการรุ่งเรือง

 

สมาชิก ชมรมฯ แสดงโชว์ไท้เก๊ก ชุด พัดกังฟู และ พัดดอกบัว

--------------------------------------------- 

 

วันที่  30  กรกฎาคม 2552 

สโมสรโรตารี่หาดใหญ่

เชิญคุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธาน ชมรมฯ เป็นวิทยากรพิเศษ

บรรยายเรื่อง ไท้เก๊ก เพื่อสุขภาพ เพื่อสมาธิ และเพื่อความสมดุลของร่างกาย

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

Teaching Tai Chi for Hatyai Rotary Club

สาธิตการรำไท้เก๊กประกอบการบรรยาย ให้กับสมาชิก สโมสรโรตารี่หาดใหญ่ 

 --------------------------------------------- 

 

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ และสมาชิก

ร่วมถวายพระพร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี   12 สิงหาคม 2552

ณ  สถานีโทรทัศน์ NBT   ( ช่อง 11 หาดใหญ่ )

 

 --------------------------------------------- 

วันที่  15  สิงหาคม  2552 

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ และสมาชิก

ร่วมเดินรอบเมืองหาดใหญ่  อัญเชิญพระประธานในพิธีตักบาตรพระนานาชาติ 10000  รูป  

คุณลีลาวรรณ จารุวงศ์วัฒนา  ประชาสัมพันธ์ชมรมฯ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว DMC

 --------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่