ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา  ประธานชมรมไท้เก๊กฯ บรรยายศิลปะการรำไท้เก๊กลมปราณ 18 ท่า

ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ หาดใหญ่ 

16  พฤษภาคม  2552

 

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club -

Teaching Tai Chi at Bangkok Hospital in Hatyai

 

 

 

 

วันที่  16  พฤษภาคม  2552 ช่วงค่ำ

ชมรมฯ ร่วมงานกุศลสัมพันธ์  ของมูลนิธิวิสุทธิคุณ

ณ สมาคม ปั้นซัมขัก

 

 

ชมรมฯ ส่งชุดการแสดง รำกระบี่ ไท้เก๊ก 42 ท่า

 

และ การแสดง รำพัดไท้เก๊ก เหลียนฮัว (พัดดอกบัว)

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่