ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

เชิญอาจารย์จากประเทศ จีน มาสอนไท้เก๊กกระบวนท่าแข่งขัน  มวย 42 ท่า

 

 

อาจารย์ จาง  จากประเทศ จีน สอนไท้เก๊ก 42 ท่า  (ระหว่าง  มีค. -  เมย.2552 )

 

จารย์ จาง  กับสมาชิก ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

 

 

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่