ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

นำสมาชิกจำนวน 100 ท่าน ร่วมงาน   มหกรรมไท้เก๊กลมปราณ  18 ท่า 

ที่ จังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ 14 - 15  มี ค. 2552

 

อร่อยกับอาหารที่ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา

 

 

ลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมไท้เก๊กฯที่ เทศบาล ตรัง

 

 

เยี่ยมบ้าน  ท่านนายก ชวน หลีกภัย

 

 

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ ศาลเจ้าทามกงเอี่ย

 

 

ทานอาหาร ที่ เลตรัง  ปากเมง

 

 

ทิวทัศน์ งดงาม  ที่ หาดราชมงคล

 

 

เข้าพัก ที่ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา

 

 

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

นักแสดง ถ่ายรูปร่วม กับประธานชมรม ก่อนขึ้นเวที ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95

 

ชุดการแสดง การรำ พัดไท้เก๊ก เหลียนฮัวส้าน  ที่พร้อมเพรียงและสวยงาม

ที่สร้างชื่อให้กับชมรมฯ และ ชาวหาดใหญ่  เป็นอย่างมาก

 

 

เพื่อนสมาชิกจากชมรมสุราษฎร์ฯ และ นครศรีฯ  ร่วมแสดงความยินดี ชื่นชมกับความสำเร็จ ในการแสดง

 

 

ท่านรอง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นพ.รุ่งโรจน์  กั่วพานิช ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักแสดง

 

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา  ประธานชมรมฯ แลกธง กับ คุณชาลี กลางอิ่ม นายกเทศมนตรีตรัง

 

 

คุณวิบูลย์  ประธานชมรมฯ นำสมาชิกเดินแถว เข้าสู่สนามกีฬากลาง จังหวัดตรัง  เช้าวันที่ 15 มี ค. 52

 

 

สมาชิก ร่วมรำไท้เก๊ก พร้อมกันทั้งสนามกีฬา

 

 

 ท่านรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  นพ. รุ่งโรจน์ กั่วพานิช ร่วมรำ ไท้เก๊ก ด้วย

 

 

หลังจบงาน สมาชิก ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

 

 

 คุณลีลาวรรณ จารุวงศ์วัฒนา ประชาสัมพันธ์ ชมรมฯ ถ่ายรูปกับพิธีกรของงาน

 

 

สักการะ พระพุทธรูป ณ เขาพระยอด  ห้วยยอด

 

 

ลอดถ้ำมังกร ที่ ถ้ำเล เขากอบ  ที่ห้วยยอด

 

 

สักการะ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ  พระพุทธรูปประจำภาคใต้ ที่ พัทลุง

 

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่