ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

คุณวิบูลย์ ฯ ประธานชมรมฯ ต้อนรับผู้บริหาร และสมาชิกจาก  ชมรมไท้เก๊กสตูล (จงหัว) 

ที่แวะมาเยี่ยม  ชมรมฯ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2552

 

Mr.Viboon Charuwongwatana -President of Hatyai City Municipality Tai Chi Club

ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

 

 

ร่วมกันออกกำลังกายไท้เก๊ก

 

 

                                          

                             

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่