ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

เแสดงโชว์ ไท้เก๊ก งานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 ม.ค. 2552

 

ขึ้นแสดง ณ สนามกีฬาจิระนคร

 

 

แสดง ไท้เก๊กงานวันเด็กของชุมชนกิมหยง-สันติสุข

 ณ ถนนธรรมนูญวิถี  หน้า โรงแรมแหลมทอง

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่