ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

คุณวิบูลย์ฯ ประธานชมรมฯ และสมาชิก เข้าอวยพรวันเกิด

ท่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ คุณไพร พัฒโน เมื่อ 7 ม.ค. 2552

คุณวิบูลย์  จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ และสมาชิก ร่วมอวยพรวันเกิด ท่านนายกไพร พัฒโน

 

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่