ภาพกิจกรรม

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

งาน ราตรีแฟนซีหมวก สังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2552

ณ โรงแรมพาราไดส์ & รีสอร์ท   วันที่ 21 ธ.ค.2551

นายวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรม ฯ ต้อนรับ นายกฯ ไพร พัฒโน ที่มาร่วมงาน

 

บรรยากาศ การประกวดแฟนซีหมวก

 

นายกฯ ไพร พัฒโน ร้องเพลงในบรรยากาศ ที่เป็นกันเอง

 

คุณลีลาวรรณ จารุวงศ์วัฒนา พิธีกร , ปลัดฯ สุรชาติ เล็กขาว และ สท.มัรริกา เจริญพานิช

 

สุขสันต์ ต้อนรับ ปีใหม่ 2552

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่