ข่าวชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

News  from  Hatyai  City  Municipality  Tai  Chi  Club  

กรกฎาคม 2560

วันที่ 7 กค. 2560   ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดการจัดงานฉลอง

ครบรอบ 10 ปี แห่งการก่อตั้งชมรมฯ     งานจัดขึ้นที่ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์

ติดต่อซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ ณ ที่ทำการของ ชมรมฯ

 

พฤศจิกายน  2559

วันที่ 14 พย.2559  ท่านอาจารย์ เจ้าอิ้วปิง  เยี่ยมชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

และสาธิตชี้แนะ มวยไท่จิฉวน สืบทอดตระกูลหยัง

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าร่วมแข่งขันไท้เก๊กในงานมหกรรมไท้เก๊กแห่งชาติ ครั้งที่ 12/2016 เมื่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2016     สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้  รวม  6 เหรียญ

รุปเหรียญรางวัลจากการแข่งขันไท้เก๊ก งานมหกรรมไท้เก๊กแห่งชาติ  ครั้งที่ 12 ประจำปี 2016

ของชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่   

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

รวม

3

1

2

6

 

                      เหรียญทอง

 

ไท้เก๊กประเภท

นักกีฬา

 1

มวยไท่จิฉวนสืบทอด ตระกูลหยัง  

สุรศักดิ์  บันลือพงศ์เจริญ

2

พัดไท้เก๊กกังฟู ชุด 1

สุรศักดิ์  บันลือพงศ์เจริญ

3

พัดไท้เก๊กกังฟู ชุด 1

บุณยานุช เพทายบรรลือ   

                                                

                                     เหรียญเงิน

 

 

ไท้เก๊กประเภท

นักกีฬา

1

มวยไท่จิฉวนสืบทอดตระกูลหยัง

ยิเสีย  แซ่จู  

                         เหรียญทองแดง

 

ไท้เก๊กประเภท

นักกีฬา

1

มวยไท่จิฉวนสืบทอดตระกูลหยัง

ลีลาวรรณ จารุวงศ์วัฒนา

มวยไท่จี๋ฉวนมาตรฐานการแข่งขัน 40 ท่า   บุณยานุช เพทายบรรลือ  

 

 

กรกฎาคม 2559

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ จัด  "โครงการพัฒนาเรียนรู้แก่นไท้เก๊กขั้นสูงเพื่อสุขภาพดีเลิศ"  สำหรับระดับแกนนำ และครูฝึก

โดยวิทยากร อ.มานิต  อุดมคุณธรรม และคณะ  ระหว่างวันที่ 13 -19  กรกฎาคม  2559

ณ อาคารอเนกประสงค์  สนามกีฬากลางจิระนคร  หาดใหญ่

 

 

 

 

 

มกราคม 2558

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าร่วมแข่งขันไท้เก๊กในงานมหกรรมไท้เก๊กแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2015 เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2015     สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้  รวม  11 เหรียญ

 

 

 

รุปเหรียญรางวัลจากการแข่งขันไท้เก๊ก งานมหกรรมไท้เก๊กแห่งชาติ  ครั้งที่ 11 ประจำปี 2015

ของชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ 

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

รวม

4

6

1

11

 

เหรียญทอง

 

ไท้เก๊กประเภท

นักกีฬา

 1

มวยไท่จิฉวนสืบทอด ตระกูลหยัง  

กัญญาภัค  องค์กบิลย์ 

2

มวยไท่จี๋ฉวนมาตรฐานการแข่งขัน 24 ท่า  

สุรศักดิ์  บันลือพงศ์เจริญ

3

ดาบไท่จิฉวนสืบทอดตระกูลหยัง

กัญญาภัค  องค์กบิลย์

4

พัดไท้เก๊กกังฟู ชุด 2

กัญญาณิช  องค์กบิลย์ 

                                                

เหรียญเงิน

 

 

ไท้เก๊กประเภท

นักกีฬา

1

มวยไท่จี๋ฉวนมาตรฐานการแข่งขัน 40 ท่า

ก่อพงศ์ องค์กบิลย์   

2

มวยไท่จี๋ฉวนมาตรฐานการแข่งขัน 40 ท่า

บุณยานุช เพทายบรรลือ   

3

ดาบไท่จิฉวนสืบทอดตระกูลหยัง

สุรศักดิ์  บันลือพงศ์เจริญ 

4

ดาบไท่จิฉวนสืบทอดตระกูลหยัง

ยิเสีย  แซ่จู  

5

ดาบไท่จิฉวนสืบทอดตระกูลหยัง

ก่อพงศ์ องค์กบิลย์   

6

พัดไท้เก๊กกังฟู ชุด 2

บุณยานุช เพทายบรรลือ

เหรียญทองแดง

 

ไท้เก๊กประเภท

นักกีฬา

1

ดาบไท่จิฉวนสืบทอดตระกูลหยัง

กัญญาณัฐ องค์กบิลย์

   หัวหน้าผู้ฝึกสอน              วิบูลย์  จารุวงศ์วัฒนา      

 

กุมภาพันธ์ 2558

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)  เปิดโครงการสอนพัดไท้เก๊กกังฟูุดที่ 1 ฟรี  

สำหรับประชาชนทั่วไป   เริ่มสอนวันที่ 27 เมย.2558

ผู้ที่สนใจเรียน   สมัครเข้าร่วมโครงการฝึก ไท้เก๊ก   ได้ ที่ทำการชมรมฯ

ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา จิระนคร หาดใหญ่  ทุกวันจันทร์ -ศุกร์  

เวลา 17.30 -19.00 น ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

 

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

เอกสารประกอบการสมัคร  - สำเนาบัตรประชาชน 

ติดต่อ  คุณลี    089-4658389

 

 

 

 

กรกฏาคม    2557

 

 

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่  จัดงานฉลองการก่อตั้งชมรม ฯ ครบรอบ 7 ปี ในวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2014 

ณ โรงแรมศรีภู บูติค หาดใหญ่   โดยจัดงานเลี้ยงเป็นการภายในสำหรับสมาชิกชมรม

 (ชมรมก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 / 7/2007)    

 

ธันวาคม 2556

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ เข้าร่วมแข่งขันไท้เก๊กในงานมหกรรมไท้เก๊กแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2013 เมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม 2013  ชมรมส่งเข้าร่วมแข่งขัน ไท้เก๊ก 7 รายการ

สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ หมดทุกรายการ รวม  7 เหรียญ   

รุปเหรียญรางวัลจากการแข่งขันไท้เก๊ก งานมหกรรมไท้เก๊กแห่งชาติ ประจำปี 2013

ของชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่

 

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม
2 4 1 7

 

 

 

 

พฤศจิกายน 2556

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)  เปิดโครงการสอนอบรมมวยไท้เก๊กกระบวนท่าสืบทอด ตระกูลหยาง37 ท่า ฟรีสำหรับประชาชนทั่วไป   เริ่มสอนวันที่ 11 พย.2556

ผู้ที่สนใจเรียนมวยไท้เก๊ก   สมัครเข้าร่วมโครงการฝึก มวยไท้เก๊ก   ได้ ที่ทำการชมรมฯ

ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา จิระนคร หาดใหญ่  ทุกวันจันทร์ -ศุกร์  

เวลา 17.30 -19.00 น ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

 

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

เอกสารประกอบการสมัคร  - สำเนาบัตรประชาชน 

 

 

 

ตุลาคม 2555

-วันที่ 5 ตุลาคม 2555   คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้รับเชิญจาก มหาวิยาลัย หาดใหญ่  เป็นวิทยากรสาธิตและแนะนำการออกกำลังกายไท้เก๊ก ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

- วันที่ 6 ตุลาคม 2555   ชมรมฯ เข้าร่วมงาน ฉลองชมรมไท้เก๊กมิตรสัมพันธ์เบตง ครบรอบ 12 ปี   ณ อ.เบตง จ.ยะลา

- วันที่ 28 ตุลาคม 2555  ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ เข้าร่วมงาน แข่งขันไท้เก๊ก ประจำปี 2555         ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์   จัดโดย สมาคมไท้เก๊ก (ประเทศไทย)

โดยชมรมฯ ได้ จัดส่งสมาชิก เข้าร่วมแข่งขันไท้เก๊ก ในครั้งนี้

มิถุนายน 2555

-วันที่ 27-29 มิถุนายน 2555

คุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัตนา ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการออกกำลังกายแบบไท้เก๊ก
โครงการอบรมผู้นำการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษา
12 สถาบันภาคใต้ตอนบน ประจำปีการศึกษา
2555 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

 

มีนาคม 2555

      เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555   สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา ได้เรียกประชุมประธานชมรมไท้เก๊กทุกชมรม  ในจังหวัดสงขลา และได้มีการลงมติเลือกประธานชมรมไท้เก๊กของจังหวัดสงขลา

ผลการลงมติ ได้เลือกคุณวิบูลย์ จารุวงศ์วัฒนา ประธานชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่ ให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมไท้เก๊กของจังหวัดสงขลา อีกตำแหน่งหนึ่ง

และได้ตั้งชื่อ ชมรมไท้เก๊กของจังหวัดสงขลา ว่า ชมรมไท้เก๊กมิตรสัมพันธ์ จังหวัดสงขลา

โดยชมรมไท้เก๊กมิตรสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จะได้เป็นแกนหลักของชมรมไท้เก๊กทุกชมรมในจังหวัดสงขลา     และได้กำหนดให้มีการจัดงาน มหกรรมไท้เก๊กมิตรสัมพันธ์ จังหวัดสงขลา

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2555

กิจกรรมของงาน จะจัดให้มีการรำไท้เก๊ก 24 ท่า เทิดไท้องค์ราชันย์  เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มีการจัดอบรมให้ความรู้ ด้านเทคนิคในการออกกำลังกายไท้เก๊ก 

และร่วมออกกำลังกายไท้เก๊กลมปราณ 18 ท่า ร่วมกัน

ภาคค่ำ มีงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชมรมไท้เก๊ก ต่างๆ 

โดยจะได้ เชิญ สมาชิกจากชมรมไท้เก๊ก ต่าง ๆ ทั่วจังหวัดสงขลา คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 1000 คน

สำหรับชมรมไท้เก๊ก ที่อยู่ ตามอำเภอต่างๆ ในจังหวัดสงขลา ที่ประสงค์เข้าร่วมงาน 

โปรดแจ้งความจำนงมาได้ที่ 

คุณลี  089-4658389

E-mail  :   wonderleev@hotmail.com

 

 

 

----------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

合艾市政府太极拳

ชมรมไท้เก๊กเทศบาลนครหาดใหญ่